PRAVILNIK O EVIDENCIJI UPORABE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Upis poljoprivrednog zemljišta u ARKOD

IZDVOJENO IZ PRAVILNIKA (cijeli pravilnik pročitajte ovdje, NN 17/2018 )

Temeljem novog „Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta“ donositelja Ministarstva poljoprivrede, izdanja NN 17/2018.

Članak 8.

Upis poljoprivrednog zemljišta u ARKOD

 poljoprivrednik može pokrenuti postupak upisa u ARKOD onih površina poljoprivrednog zemljišta za koje ne posjeduje dokaz o vlasništvu ili posjedu ukoliko može pružiti dokaz da na njima obavlja poljoprivrednu aktivnost sukladno propisima koji uređuju područje poljoprivrede. Poljoprivrednik za takve površine mora Agenciji za plaćanja dostaviti dokaze koji potvrđuju jednu od vrsta uporabe zemljišta iz Priloga I ovoga Pravilnika, kao što su geotagirane fotografije s prikazom obavljene poljoprivredne aktivnosti na ARKOD parceli i prepoznatljivim elementima u prostoru, koje nisu starije od 30 dana od dana pokretanja postupka upisa tih površina u ARKOD.

 

ABC Consulting d.o.o. hrvatska tvrtka za savjetovanje tvrtki i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava na različitim područjima poslovanja u poljoprivredi. Posjeduje dvije bespilotne letjelice pomoću koje može izvršiti takav tip zakonskih obaveza. Upotreba bespilotnih letjelica jedna je od suvremenih metoda dobivanja digitalnih ortofoto planova (DOF), a njihova prednost se ogleda u brzini prikupljanja podataka te ekonomskoj isplativosti.

 

ABC Consulting – LETAK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *