Kamere

senseFly S.O.D.A.

senseFly S.O.D.A. je prva kamera dizajnirana za profesionalnu upotrebu u bespilotnim letjelicama za fotogrametriju. Kamera prikuplja vrlo kvalitetne fotografije u vidljivom (RGB) spektru u raznim svjetlosnim uvjetima za kreiranje detaljnih Ortofota, Point Clouda i DSM-a. Parametri ekspozicije se mogu postaviti ručno u eMotion 3 softveru i moguć je output raw formata (DNG) fotografija. Kamera uključuje i ugrađenu zaštitu za pijesak i prašinu pa se može koristiti i u najzahtjevnijim uvjetima.

rezolucija 20MP

1″ senzor

adapter za ugradnju u senseFly eBee

GSD na 100 m – 2.3 cm/px

format fotografije JPEG i/ili DNG

Pixel pitch 2.33 µm

Sequoia

multispektralno snimanje, vrlo precizan multispektralni senzor koji snima u 4
nevidljiva dijela spektra i jednom vidljivom (RGB), istovremeno u jednom letu. Primjenjiva u poljoprivredi, šumarstvu, zaštiti okoliša (detekcija bolesti i korova…) geodeziji…

multispektralna kamera

težina 107 grama

ugrađen GPS/INS

Red, Green, NIR i Red Edge senzori (1.2MP svaki)

senzori za automatsku svjetlosnu kalibraciju multispektralnih senzora

16MP RGB kamera

thermoMAP

Mapiranje područja sa thermoMAP kamerom omogućava precizno snimanje termalnih fotografija i videa (precizne termalne mape područja). Ovaj senzor ima široku primjenu, neke zadatci koje obavlja sa izuzetnom preciznošću su: provjera sustava navodnjavanja, provjera iskoristivosti solarnih ploča…

Veličina fotografije: 640 x 512 pixels

Rezolucija na 75m: 14cm/px

Detekcija temperature -40 °C do 160 °C

Preciznost temperature 0.1 °C

Formati: TIFF images + mp4 video

Operativna visina: 75 - 150 m